Sowiński Michał

 Michał Sowiński- Akt ,1970

Michał Sowiński- Akt ,1970

Michał Sowiński-  Nude (Akt), 1964

Michał Sowiński- Nude (Akt), 1964

Michał Sowiński- Untitled, 1970s

Michał Sowiński- Untitled, 1970s

Michał Sowiński-Untitled, 1970s

Michał Sowiński-Untitled, 1970s

 Michał Sowiński-Untitled ,1960s

Michał Sowiński-Untitled ,1960s

 Michał Sowiński- The human form I ,1963

Michał Sowiński- The human form I ,1963

 Michał Sowiński- The human form  ,1963

Michał Sowiński- The human form ,1963

Michał Sowiński- The human form  ,1963

Michał Sowiński- The human form ,1963

Michał Sowiński-The human forms III ,1963

Michał Sowiński-The human forms III ,1963

 Michał Sowiński-Demitologizacje I ( demysthifier I), 1970s

Michał Sowiński-Demitologizacje I ( demysthifier I), 1970s

Michał Sowiński-Untitled, 1980 2

Michał Sowiński-Untitled, 1980

Michał Sowiński-Untitled, 1975

Michał Sowiński-Untitled, 1975

Michał Sowiński-Untitled, 1980

Michał Sowiński-Untitled, 1980

Michał Sowiński-  Halb-akt (semi nude) nd

Michał Sowiński- Halb-akt (semi nude) nd

Michał Sowiński- Akt, 1958

 Michał Sowiński- Akt Multiplikacje ,1980

Michał Sowiński- Akt Multiplikacje ,1980

Michał Sowiński-Untitled, 1980

Michał Sowiński-Untitled, 1980

Michał Sowiński-Dezintegracje  (Désintégration), 1985

Michał Sowiński-Dezintegracje (Désintégration), 1985

Michał Sowiński- Nude ( Akt),  1970

Michał Sowiński- Nude ( Akt), 1970

 

Michał Sowiński-Untitled, 1994

Michał Sowiński-Untitled, 1994

Michał Sowiński- Odejscia - powroty (  leaving - Returns) , 1985

Michał Sowiński- Odejscia – powroty ( leaving – Returns) , 1985