Lee Miller- Man Ray shaving, 1929 (left) / Lee Miller & David E Sherman- Lee Miller in the Hitler’s Bathtub, 1945 (center) / Lee Miller- Self portait, 1930 (right)

Lee Miller- Man Ray shaving, 1929 (left) / Lee Miller & David E Sherman- Lee Miller in the Hitler’s Bathtub, 1945 (center) / Lee Miller- Self portait, 1930 (right) © Archives Lee Miller © Man Ray Trust © ADAGP